• Wybrane techniki biologii molekularnej

  Monika Rewers, Iwona Jędrzejczyk, Grażyna Dąbrowska


  cena: 10 zł

 • Komputerowy system obliczeń symbolicznych wxMAXIMA

  Komputerowy system obliczeń symbolicznych wxMAXIMA

  Przemysław Strzelecki


  cena: 8 zł

 • Teoria i konstrukcja zespołów tnących maszyn rolniczych

  Teoria i konstrukcja zespołów tnących maszyn rolniczych

  Marcin Zastempowski


  cena: 20 zł

 • Śródlądowe drogi wodne w województwie kujawsko-pomorskim i ich wykorzystanie

  Śródlądowe drogi wodne w województwie kujawsko-pomorskim i ich wykorzystanie

  Tadeusz Żurek


  cena: 20 zł

 • Wartość gruntu w procesie przekształcania przestrzeni

  Wartość gruntu w procesie przekształcania przestrzeni

  Małgorzata Krajewska


  cena: 26 zł

 • Integracja sztuki i techniki w architekturze i sztuce T.V Cz. 1

  Integracja sztuki i techniki w architekturze i sztuce T.V Cz. 1


  cena: 20 zł

 • Integracja sztuki i techniki w architekturze i sztuce T.V Cz. 2

  Integracja sztuki i techniki w architekturze i sztuce T.V Cz. 2


  cena: 19 zł

 • Podstawy rozdrabniania alternatywnych nośników energii

  Podstawy rozdrabniania alternatywnych nośników energii

  Andrzej Tomporowski


  cena: 22 zł