Punkt Sprzedaży Wydawnictw Uczelnianych

Księgarnia Internetowa

Wydawnictw Uczelnianych

Politechniki Bydgoskiej

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

REGULAMIN

 

§ 1

Informacje ogólne

Punkt Sprzedaży Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich zlokalizowany jest w Wypożyczalni Biblioteki Głównej przy Al. prof. S. Kaliskiego 7, bud. RCI, 85-796 Bydgoszcz, NIP: 554-031-31-07.

Właścicielem Księgarni Internetowej jest Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów i składania zamówień w ww. Punkcie Sprzedaży.

Oferta Punktu Sprzedaży dostępna jest na stronie internetowej: http://ksiegarnia.galapp.net/

Złożenie Zamówienia w Punkcie Sprzedaży jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.

Sprzedaż oferowanych publikacji prowadzona jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2

Definicje

Administrator Sklepu – Punkt Sprzedaży Wydawnictw Uczelnianych PBŚ

Dostawa – przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi zamówionego Towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Dostawca – przewoźnik, kurier, któremu Sprzedawca powierza dostarczenie zamówionego Towaru pod wskazany przez Klienta adres lub firma kurierska wybrana przez Klienta.

Klient – osoba fizyczna pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna składająca Zamówienie w Punkcie Sprzedaży.

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym http://ksiegarnia.galapp.net/ prowadzony przez Sprzedawcę.

Sprzedawca – właściciel Sklepu wskazany w §1, p. 2.

Konto Klienta – obszar pozwalający Klientowi po dokonaniu rejestracji na korzystanie ze Sklepu, w szczególności na dostęp do historii zamówień, edycję danych Klienta czy zmianę hasła.

Towar – produkt oferowany przez Sprzedawcę Klientowi.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta między Sklepem a Klientem za pośrednictwem strony internetowej Księgarni Internetowej.

Zamówienie – przyjęcie przez Klienta wybranych pozycji prezentowanych przez Sprzedawcę w Księgarni Internetowej.

Pliki Cookies – tymczasowe pliki wysyłane przez serwis internetowy i zapisywane na urządzeniu końcowym wykorzystanym podczas przeglądania stron internetowych.

 

§ 3

Zasady zakupów

 1.  Wszystkie ceny książek podane na stronach Księgarni Internetowej są cenami w złotych polskich, zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 2.  Zamówienia można składać za pośrednictwem:

               a) witryny http://ksiegarnia.galapp.net/

               b) telefonicznie pod numerami 52-340-80-72,

               c) mailowo na adres: wusprzedaz@pbs.edu.pl

 1.  W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru:

                a) zamawianych towarów,

                b) sposobu dostawy spośród dostępnych opcji,

                c) sposobu płatności spośród dostępnych w Księgarni Internetowej,

                d) przy zamówieniach dokonywanych przez instytucję prosimy o podanie numeru NIP oraz ujęcie w treści zamówienia formuły:

                   „Upoważniam Wydawnictwo Uczelniane PBŚ do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu”.

 1.  Jeżeli adres dostawy przesyłki jest inny niż dane płatnika na fakturze, należy
   to uwzględnić podczas wypełniania zamówienia.
 2.  Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Księgarni Internetowej. Dane konta Klienta można edytować po zalogowaniu do Księgarni.
 3.  Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Księgarnia przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji na podany adres mailowy. Brak otrzymania potwierdzenia oznacza nieprawidłowe złożenie zamówienia lub błędny adres mailowy.
 4.  Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest podanie numeru telefonu oraz adresu mailowego, umożliwiającego weryfikację złożonego zamówienia.
 5.  W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany
   o  stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie zamówienia).
 6. Każdy Klient dokonujący zamówienia wraz z towarem otrzymuje fakturę, będącą dowodem zakupu.
 7. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową z całej Polski przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę (nie są realizowane zamówienia poza granice kraju).
 8. Realizacja zamówienia następuje w najbliższym dniu roboczym, po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do klienta) wynosi 5 dni roboczych, do tego należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki przez doręczyciela. W okresie przerw świątecznych i wakacyjnych termin realizacji może ulec wydłużeniu.
 9. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy
   z powodu podania przez Klienta  nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy. 
 10.  Zmiana w zamówieniu bądź jego anulowanie jest możliwa do momentu wystawienia faktury. W tym celu należy skontaktować się z Punktem Sprzedaży Wydawnictw Uczelnianych (telefonicznie  52-340-80-72  lub mailowo wusprzedaz@pbs.edu.pl).
 11.  Odbiór osobisty zakupionych produktów jest możliwy w Wypożyczalni Biblioteki Głównej PBŚ przy ul. Kaliskiego 7 w wyznaczonych dniach i godzinach pracy placówki (aktualne godziny otwarcia zamieszczone są na stronie internetowej Biblioteki).
 12.  Księgarnia zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej płatnego przy odbiorze,
  w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go pod wskazany adres.
 13.  W przypadku anulowania zamówienia przez Klienta, jeśli zapłata za książki została dokonana z góry, Księgarnia zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części), zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 4

Koszt dostawy

 1.  Wszystkie ceny książek podane na stronach Księgarni Internetowej są cenami w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 2.  W Punkcie Sprzedaży Wydawnictw Uczelnianych PBŚ dostępne są następujące formy płatności:

               a) pobranie - Klient płaci przy odbiorze paczki u listonosza, kuriera lub na poczcie,

               b) przelew bankowy - zamówienie zostanie zrealizowane po wpłynięciu pieniędzy na konto Sprzedawcy.

               c) faktura z odroczonym terminem płatności - dla instytucji państwowych, samorządowych, urzędów, szkół, bibliotek  itp.

               d) gotówka - przy odbiorze osobistym.

 1.  Klient ma możliwość odbioru przesyłki przez opłaconego przez siebie kuriera.
 2.  Do ceny zakupu towaru  doliczane są uśrednione koszty przesyłki (ceny zawierają podatek VAT 23%).
 3.  Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

 

Dane do przelewu:  

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

NIP 554-031-31-07

Nr konta : 90 1240 6478 1111 0010 6388 7133.

§ 5

Rezygnacja z zakupu, reklamacje, zwrot towaru

 1. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia, do momentu uzyskania przez zamówienie statusu „do realizacji”:

               a) samodzielnie – anulując zamówienie na stronie Księgarni,

               b) kontaktując się ze sprzedawcą: telefonicznie pod numerem: 52-340-80-72 lub mailowo wusprzedaz@pbs.edu.pl.

 1.  Klient może odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyn. Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty wydania produktu.
 2. Reklamacje przyjmowane są drogą elektroniczną, pod adresem: wusprzedaz@pbs.edu.pl  Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 52-340-80-72. Reklamacje rozpatrywane są indywidualnie.
 3.  Klient jest zobowiązany do zwrotu towaru  nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia. Zwrot towaru następuje na koszt Klienta. Wraz z towarem Klient dostarcza oryginał faktury VAT albo inny dowód zakupu.
 4.  Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia.
 5.  Sprzedawca powiadamia Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 6.  Klient ponosi odpowiedzialność za pogorszenie stanu zwracanego towaru i  zmniejszenie jego wartości.
 7.  Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane wyłącznie po przedłożeniu Wydawnictwu PBŚ protokołu szkody podpisanego przez  odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 8. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia towaru zwracanego na koszt sprzedawcy. 

 

§ 6

Zwrot należności Klientom

 1. W przypadku anulowania zamówienia przez Klienta sprzedawca obowiązany jest do zwrotu Klientowi opłaty za towar, o ile została ona wcześniej zapłacona. Zwrotu opłaty dokonuje się na rachunek bankowy Klienta.
 2. Księgarnia dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:  

               a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją,

               b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej,

               c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu.

 1. W przypadku zwrotu towaru (odstąpienia od umowy) sprzedawca ma prawo wstrzymać się z oddaniem  płatności  Klientowi  do chwili otrzymania towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.

 

§ 7

Dane osobowe

 1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich,
  Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, nr NIP: 554-031-31-07.
 3. Właściciel Księgarni zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wykonania umowy.
 5. Podane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uczestniczącym w wykonaniu zawartej umowy, w celu jej wykonania: operatorom poczty, kurierom, operatorom płatności.
 6. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem sklepu wysyłając maila na adres: wusprzedaz@utp.edu.pl lub listownie na adres Sprzedawcy: Punkt Sprzedaży Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Al. prof. S.  Kaliskiego 7, bud. RCI, 85-796 Bydgoszcz


§ 8

Polityka Cookies

Sklep internetowy wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika. Plikami  typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez    przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia   1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 poz. 827) oraz ustawy
  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. Punkt Sprzedaży Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Zmiany nie dotyczą Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu.